Hulp bij toegankelijkheid

Skip to main content

Huwelijkse voorwaarden

Met huwelijkse voorwaarden wordt bedoeld een overeenkomst tussen echtgenoten, waarin het recht op bezit en inkomen van beiden wordt geregeld. Huwelijkse voorwaarden komt men overeen als men wil afwijken van de algehele gemeenschap van goederen. Algehele gemeenschap van goederen ontstaat van rechtswege (dat wil zeggen automatisch) bij het aangaan van een huwelijk. 

De notaris moet van de huwelijkse voorwaarden een akte opmaken, anders zijn ze niet geldig. Hij moet de akte van huwelijkse voorwaarden inschrijven in het openbaar huwelijksgoederenregister bij de rechtbank van de plaats waar het huwelijk wordt gesloten. Het openbaar huwelijksgoederenregister kan door iedereen worden ingezien. 

Huwelijkse voorwaarden kunnen zowel vóór het sluiten van het huwelijk, als tijdens het huwelijk worden gemaakt. Als ze tijdens het huwelijk worden gemaakt, moeten ze door de rechtbank worden goedgekeurd, om te voorkomen dat schuldeisers worden gedupeerd. 

Wettelijke bepalingen over huwelijkse voorwaarden zijn opgenomen in boek 1, titel 8 van het Burgerlijk Wetboek. Deze regels gelden ook voor een geregistreerd partnerschap, al wordt in het spraakgebruik daarvoor de term partnerschapsvoorwaarden gehanteerd.